Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Một người kiêu ngạo luôn tiêu diệt mình trong kiêu ngạo.

Một người kiêu ngạo luôn tiêu diệt mình trong kiêu ngạo.

Một người kiêu ngạo luôn tiêu diệt mình trong kiêu ngạo.