Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Một quốc gia ưa chuộng sự hổ thẹn hơn

Một quốc gia ưa chuộng sự hổ thẹn hơn

Một quốc gia ưa chuộng sự hổ thẹn hơn là nguy hiểm đã chuẩn bị để đón kẻ thống trị, và đáng như thế.
A nation which can prefer disgrace to danger is prepared for a master, and deserves one.