Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Một triệu ngôn từ cũng không thể đưa anh quay lại

Một triệu ngôn từ cũng không thể đưa anh quay lại

Một triệu ngôn từ cũng không thể đưa anh quay lại, em biết vì em đã thử. Một triệu giọt nước mắt cũng vậy, em biết vì em đã khóc.
A million words would not bring you back, I know because I've tried. Neither would a million tears, I know because I've cried.