Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Muốn giữ chồng một cách hay

Muốn giữ chồng một cách hay

Muốn giữ chồng một cách hay tuyệt là làm sao cho chồng ghen một chút chút. Muốn mất chồng một cách hay tuyệt là làm sao cho chồng ghen một chút chút thêm một chút chút.