Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Muốn hiểu thế nào là Tình Yêu và Hạnh Phúc

Muốn hiểu thế nào là Tình Yêu và Hạnh Phúc

Muốn hiểu thế nào là Tình Yêu và Hạnh Phúc, phải biết sống cho kẻ khác, nghĩa là phải biết yêu.