Trang chủ / Những câu nói hay / Muốn viết hay mọi tác phẩm

Muốn viết hay mọi tác phẩm

Muốn viết hay mọi tác phẩm, nó phải là bài ca cất lên từ tâm hồn của tác giả.