Trang chủ / Những câu nói hay / Muốn yên vui, nên tha thứ.

Muốn yên vui, nên tha thứ.

Muốn yên vui, nên tha thứ.