Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Muốn yêu cho ra yêu một người phụ nữ

Muốn yêu cho ra yêu một người phụ nữ

Muốn yêu cho ra yêu một người phụ nữ, ta phải yêu nàng như là nàng phải chết ngày mai