Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / My love for you is a journey

My love for you is a journey

My love for you is a journey; starting at forever, and ending at never.
(Tình yêu em dành cho anh là một cuộc hành trình bắt đầu ở mãi mãi và kết thúc ở không bao giờ.)