Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Nếu anh bị đưa ra xét xử tại phiên toà của thần

Nếu anh bị đưa ra xét xử tại phiên toà của thần

If I was on trial in Cupid’s court, I would plead guilty to all charges of loving you, praying for a life’s sentence with you and no chance for parole.
(Nếu anh bị đưa ra xét xử tại phiên toà của thần Tình Yêu, anh sẽ xin nhận mọi lời buộc tội vì đã yêu em, và cầu xin một bản án chung thân ở bên em mà không hề có cơ hội được tha bổng.)