Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Nếu bạn có sợ hãi về nỗi khổ niềm đau

Nếu bạn có sợ hãi về nỗi khổ niềm đau

Nếu bạn có sợ hãi về nỗi khổ niềm đau, bạn nên quan sát xem bạn có thể làm được gì với nó. Nếu bạn có thể, không có gì phải lo lắng về nó. Nếu bạn không thể làm được, lại càng không nên lo lắng về nó (If you have fear of some pain or suffering, you should examine whether there is anything you can do about it. If you can, there is no need to worry about it; if you cannot do anything, then there is also no need to worry)