Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Nếu bạn không từ bỏ

Nếu bạn không từ bỏ

Nếu bạn không từ bỏ, bạn vẫn sẽ còn một cơ hội. Nếu bạn quá nhỏ bé, bạn hãy sử dụng sức mạnh của trí óc, thay vì thể lực