Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Nếu bạn nghĩ rằng bạn quá nhỏ bé để tạo ra sự khác biệt

Nếu bạn nghĩ rằng bạn quá nhỏ bé để tạo ra sự khác biệt

Nếu bạn nghĩ rằng bạn quá nhỏ bé để tạo ra sự khác biệt, hãy thử ngủ với loài muỗi [rồi bạn sẽ biết] (If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito).