Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Nếu có một ngày chúng ta không thể ở cùng nhau

Nếu có một ngày chúng ta không thể ở cùng nhau

Nếu có một ngày chúng ta không thể ở cùng nhau, hãy giữ tôi trong trái tim bạn, tôi sẽ ở đó mãi mãi