Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Nếu có những giấc mơ để bán,

Nếu có những giấc mơ để bán,

Nếu có những giấc mơ để bán,
Những điều vui buồn để kể,
Rồi những người bán hàng rung chuông mời mọc,
Bạn sẽ mua cái gì?