Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Nếu em sống đến trăm tuổi

Nếu em sống đến trăm tuổi

Nếu em sống đến trăm tuổi, anh muốn sống một trăm tuổi thiếu một ngày để anh không bao giờ phải sống thiếu em.