Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Nếu học chỉ là bắt chước

Nếu học chỉ là bắt chước

Nếu học chỉ là bắt chước, vậy chúng ta sẽ không có khoa học, cũng sẽ không có kỹ thuật.