Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Nếu một ai đó không yêu bạn được như bạn mong muốn

Nếu một ai đó không yêu bạn được như bạn mong muốn

Just because someone doesn't love you the way you want them to,doesn't mean they don't love you with all they have.- Nếu một ai đó không yêu bạn được như bạn mong muốn, điều đó không có nghĩa là người đó không yêu bạn bằng cả trái tim và cuộc sống của họ