Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Nếu muốn, bạn có thể tin rằng núi cao có thể chuyển được

Nếu muốn, bạn có thể tin rằng núi cao có thể chuyển được

Nếu muốn, bạn có thể tin rằng núi cao có thể chuyển được, nhưng đừng bao giờ tin rằng con người có thể thay đổi được cá tính.