Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Nếu muốn người khác làm theo mong muốn của bạn

Nếu muốn người khác làm theo mong muốn của bạn

Nếu muốn người khác làm theo mong muốn của bạn, cách tốt nhất chính là để anh ta hiểu rõ rằng, anh ta rất quan trọng với bạn, rồi anh ta sẽ cảm thấy việc này đối với anh ta cũng quan trọng như vậy.