Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Nếu người đàn bà yêu tôi vì tội nghiệp

Nếu người đàn bà yêu tôi vì tội nghiệp

Nếu người đàn bà yêu tôi vì tội nghiệp, tôi thà chịu cô đơn chứ không thích sống trong tình thương ấy, bởi tôi không phải là tên ăn mày.