Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Nếu những hành động của bạn truyền cảm hứng

Nếu những hành động của bạn truyền cảm hứng

Nếu những hành động của bạn truyền cảm hứng cho những người khác ước mơ nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, làm nhiều việc hơn và trở nên tốt đẹp hơn, bạn là một người lãnh đạo
.If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.