Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Nếu những nỗi đau khổ hủy diệt hạnh phúc

Nếu những nỗi đau khổ hủy diệt hạnh phúc

Nếu những nỗi đau khổ hủy diệt hạnh phúc thì những thú vui đều làm xáo trộn hạnh phúc.