Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Nếu quy luật đầu tiên của tình bạn

Nếu quy luật đầu tiên của tình bạn

Nếu quy luật đầu tiên của tình bạn là phải vun đắp nó thì quy luật thứ hai là phải độ lượng khi quy luật thứ nhất bị sao nhãng