Trang chủ / Những câu nói hay về tình bạn / Nếu ta hiểu biết kẻ khác như chính ta

Nếu ta hiểu biết kẻ khác như chính ta

Nếu ta hiểu biết kẻ khác như chính ta, những hành động đáng trách nhất của họ cũng đáng được tha thứ