Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Nếu tình yêu là cuộc chiến, vậy thì hãy.......

Nếu tình yêu là cuộc chiến, vậy thì hãy.......

If love is war, then by all means…Conquer ME!
(Nếu tình yêu là cuộc chiến, vậy thì hãy....... Chinh phục Em!)