Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Người bạn tốt chính là người anh em ruột mà

Người bạn tốt chính là người anh em ruột mà

Người bạn tốt chính là người anh em ruột mà Thượng Đế quên không gửi vào gia đình bạn.