Trang chủ / Những câu nói hay / Người có giáo dục dễ bị cai trị

Người có giáo dục dễ bị cai trị

Người có giáo dục dễ bị cai trị
.An educated people can be easily governed.