Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Người con gái có thể ca hát khi mất đi tình yêu

Người con gái có thể ca hát khi mất đi tình yêu

Người con gái có thể ca hát khi mất đi tình yêu, nhưng người giữ của không thể hát ca khi mất đi tiền bạc.