Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Người đàn bà không sợ khổ

Người đàn bà không sợ khổ

Người đàn bà không sợ khổ, không sợ chết, không quản đau đớn. Nhưng người đàn bà chỉ lo sợ đến khi mình chết mà chưa được người mình thương yêu biết đến tình yêu của mình.