Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Người đàn ông ít xấu hổ về những tội ác của họ bằng

Người đàn ông ít xấu hổ về những tội ác của họ bằng

Người đàn ông ít xấu hổ về những tội ác của họ bằng những sự yếu đuối và cái hư vinh của họ về những tội ác của họ bằng những sự yếu đuối và cái hư vinh của họ.