Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Người khác cho bạn là hạng người nào không quan trọng

Người khác cho bạn là hạng người nào không quan trọng

Người khác cho bạn là hạng người nào không quan trọng, quan trọng là bạn thuộc hạng người nào