Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Người khăng khăng muốn thấy rõ mọi thứ trước

Người khăng khăng muốn thấy rõ mọi thứ trước

Người khăng khăng muốn thấy rõ mọi thứ trước khi quyết định sẽ chẳng bao giờ quyết định. Chấp nhận cuộc sống, và bạn phải chấp nhận sự hối hận.