Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Người muốn tham dự tang lễ của bạn

Người muốn tham dự tang lễ của bạn

Người muốn tham dự tang lễ của bạn nhất là người thù ghét bạn suốt đời; người không muốn tham dự tang lễ của bạn nhất thì nhất định đó là người cho bạn mượn tiền.