Trang chủ / Những câu nói hay / Người nào không muốn cúi

Người nào không muốn cúi

Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.