Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Người nghèo hi vọng được một thứ

Người nghèo hi vọng được một thứ

Người nghèo hi vọng được một thứ, người xa xỉ hi vọng được rất nhiều thứ, người tham lam hi vọng được tất cả.