Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Người phụ nữ khi xấu xa chẳng có gì

Người phụ nữ khi xấu xa chẳng có gì

Người phụ nữ khi xấu xa chẳng có gì theo kịp cái xấu xa của cô ta; nhưng khi cô ta có lòng tốt chẳng có gì theo kịp lòng tốt của cô ta.