Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Người phụ nữ khôn ngoan biết thu xếp gia đình của mình

Người phụ nữ khôn ngoan biết thu xếp gia đình của mình

Người phụ nữ khôn ngoan biết thu xếp gia đình của mình, còn người phụ nữ ngu dốt phá hủy nó bằng đôi tay của mình.