Trang chủ / Những câu nói hay về tình yêu / Người ta càng làm nhiều, thấy nhiều và cảm nhận nhiều

Người ta càng làm nhiều, thấy nhiều và cảm nhận nhiều

Người ta càng làm nhiều, thấy nhiều và cảm nhận nhiều, người ta càng có thể làm được nhiều, và càng biết đánh giá chân thực về những điều cơ bản như gia đình, tình yêu và thấu hiểu sự đồng hành.
The more one does and sees and feels, the more one is able to do, and the more genuine may be one's appreciation of fundamental things like home, and love, and understanding companionship.