Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Người ta nếm được hạnh phúc của ái tình

Người ta nếm được hạnh phúc của ái tình

Người ta nếm được hạnh phúc của ái tình trong những sự đau khổ của chính nó gây nên hơn là những sung sướng do chính nó mang đến.