Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Người ta thường cẩn thận với

Người ta thường cẩn thận với

Người ta thường cẩn thận với tiền bạc của mình hơn là các nguyên tắc của mình.
A man is usually more careful of his money than he is of his principles.