Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều

Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều

Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân.
The best teacher is the one who suggests rather than dogmatizes, and inspires his listener with the wish to teach himself.