Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức

Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức

Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.