Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Nhân loại luôn có một chỗ độc đáo

Nhân loại luôn có một chỗ độc đáo

Nhân loại luôn có một chỗ độc đáo: nó lưu giữ hai bộ phép tắc đạo đức – một bộ lén lút, một bộ công khai; một bộ chân chính, một bộ làm bộ làm tịch.