Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Nhân từ ngọt ngào là dấu hiệu của tính cao thượng.

Nhân từ ngọt ngào là dấu hiệu của tính cao thượng.

Nhân từ ngọt ngào là dấu hiệu của tính cao thượng.