Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Nhiều người không biết nhiều hơn những gì nằm trong tầm

Nhiều người không biết nhiều hơn những gì nằm trong tầm

Nhiều người không biết nhiều hơn những gì nằm trong tầm trải nghiệm nhỏ bé của mình. Họ nhìn vào trong mình – và chẳng tìm thấy gì cả! Vì thế họ kết luận rằng cũng chẳng có gì ở bên ngoài họ.