Trang chủ / Những câu nói hay về cuộc sống / Nhiều người nhận được lời khuyên,

Nhiều người nhận được lời khuyên,

Nhiều người nhận được lời khuyên,song chỉ có kẻ khôn ngoan mới tận dụng lời khuyên đó.