Trang chủ / Danh ngôn cuộc sống / Những chiến thắng thật sự và

Những chiến thắng thật sự và

Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh.
The real and lasting victories are those of peace, and not of war.