Trang chủ / Danh ngôn tình bạn / Những người bạn thông minh

Những người bạn thông minh

Những người bạn thông minh còn mãi như những cuốn sách tốt nhất của cuộc đời.