Trang chủ / Danh ngôn tình yêu / Những người tình bị bỏ rơi sẽ có một cơ hội thứ hai,

Những người tình bị bỏ rơi sẽ có một cơ hội thứ hai,

Những người tình bị bỏ rơi sẽ có một cơ hội thứ hai, nhưng là với người khác.